BizLIVE - Ngày 21/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (600 tỷ), 5 năm (1.200 tỷ) và 15 năm (200 tỷ).
Ngân hàng Chính sách huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Ảnh minh họa.
Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.250 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,60-5,90%/năm. Kết quả, huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,70%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/6/2016).
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.000 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,35-6,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/6/2016).
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu là 8,10%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 8,10%/năm.
 Kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 4.150  tỷ đồng TPCP bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

LINH LINH