BizLIVE - Với con số lãi 9 tháng đầu năm đạt 522 tỷ đồng, Bắc Á Bank đã hoàn thành 74,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.
Ngân hàng Bắc Á báo lãi 522 tỷ đồng 9 tháng, giảm 19,2% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 169 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 522 tỷ đồng, giảm 19,2% so với con số 646 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước và hoàn thành 74,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.
Đóng góp chính vào lợi nhuận 9 tháng đầu năm của BacABank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi 1.430 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. 
Mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng có sự khởi sắc khi ghi nhận lợi nhuận hơn 30 tỷ đồng, so với lãi vỏn vẹn 3,6 tỷ đồng cùng kỳ.
Dù vậy, lợi nhuận từ mảng dịch vụ kỳ này lại giảm 21,5%, xuống còn 51 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 3 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vì vậy giảm nhẹ xuống còn 1.538 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 839 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,6%. Trong khi đó, chi phí dự phòng cũng tăng mạnh tới 24,7%, lên 177 tỷ đồng. 
Điều này khiến ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm giảm khá mạnh với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 112 nghìn tỷ đồng, tăng 3,85% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,33%. 
Cũng như nhiều nhà băng khác, trong bối cảnh tín dụng tăng yếu, Bac A Bank đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành trong 9 tháng đầu năm. 
Tại mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, chứng khoán nợ do các TCTD phát hành tăng tới 2.258 tỷ đồng, tương đương tăng 35,5% so với đầu năm, lên 8.628 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9 đạt mức 86,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 9, ngân hàng đang có tổng cộng 597 tỷ đồng nợ xấu, tăng 19% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kéo lên 0,82%/tổng cho vay, so với mức 0,69% hồi đầu năm.
Năm 2020, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. 
Kế hoạch huy động vốn khách hàng đạt 89.830 tỷ đồng, tăng 9% và dư nợ cho vay khách hàng đạt 80.220 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Trích lập 340 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.
Ngoài các chỉ tiêu trên, Bac A Bank hướng đến mục tiêu tổng tài sản đạt 115.530 tỷ đồng, tăng 7%; và vốn điều lệ là 7.085 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.

TRẦN THÚY