BizLIVE - Năm 2020, NamABank vẫn tiếp tục kế hoạch “bơm vốn” ra thị trường với mức dư nợ cho vay tăng 21% so với năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận dự kiến chỉ 800 tỷ đồng do lo ngại khó khăn từ thị trường.
NamABank dự kiến lợi nhuận 800 tỷ đồng năm 2020
Ảnh minh họa.
Theo Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), năm 2020, ngân hàng dự kiến kế hoạch kinh doanh duy trì mức tăng trưởng phù hợp tình hình thị trường và chú trọng củng cố nền tảng hoạt động.
Nguyên do, kinh tế toàn cầu năm 2020 được dự báo bao trùm trong bức tranh ảm đạm, kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cụ thể là Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng từ đại dịch virus Corona, tác động lớn đến hầu hết các ngành nghề và ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động ngành ngân hàng.
Do đó, năm 2020, ngân hàng dự kiến tổng tài sản ở mức 116.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019.
Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019.
Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 800 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2019.
Đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.
Để đạt được kết quả trên, ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển tín dụng có chọn lọc, ưu tiên các khách hàng nhỏ lẻ và các dự án tín dụng xanh. Đẩy nhanh tiến độ dự án Digital Banking nhằm ứng dụng sâu, hiệu quả và có tác động cụ thể đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng...
Trong năm 2019 vừa qua, NamABank cũng đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh doanh và an toàn hoạt động. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức 925 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018 và đạt 116% kế hoạch.
Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (theo Thông tư 36) là 9,66%, cao hơn mức tối thiểu quy định là 9%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (theo Thông tư 41) là 8,62%, cao hơn mức tối thiểu quy định 8%.
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 16,94%, cao hơn mức tối thiểu quy định 10%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là 17,65%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 40%.
Giới hạn đầu tư, góp vốn, mua cổ phần là 7,20%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 40%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 77,56%, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định 80%.

LAN ANH