BizLIVE - Đây là thông tin được lãnh đạo ngân hàng công bố trong cuộc họp chiều nay (6/1).
Năm 2020, VietinBank báo lợi nhuận trước thuế 16.450 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của VietinBank.
Chiều nay (6/1), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết, 2020 đánh dấu năm cuối của quá trình thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh trung hạn MTBP 2018 – 2020.
“Năm 2020, VietinBank tiếp tục chủ động nỗ lực tái cơ cấu toàn diện mọi mặt hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, gia tăng cơ cấu thu nhập ngoài lãi, kiểm soát tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và chi phí hoạt động của ngân hàng; cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs”, ông Thọ cho biết.
Theo đó, kết thúc năm, ngân hàng đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, với dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR được đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN, nguồn vốn CASA tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019. 
Thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019. 
Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế năm 2020 của ngân hàng đạt 16.450 tỷ đồng. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, cải thiện mạnh so năm 2019. Tỷ lệ CIR được kiểm soát giảm từ mức 37,7% năm 2019 xuống khoảng 35% năm 2020, mức thấp so với thị trường.
Chủ tịch VietinBank cũng cho biết, trong năm 2020, ngân hàng đã cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
VietinBank cũng đã hoàn thành mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021. 
Ngân hàng cũng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến. 
Sang năm 2021, VietinBank lên kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng khoảng 3% - 6%; Tín dụng tăng trưởng khoảng 8% - 11%; Nguồn vốn huy động tăng trưởng 10% - 12%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; Lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tăng 10% - 20%. 

TRẦN THÚY