BizLIVE - Kết thúc năm 2019, BaoVietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng, tương đương với mức đạt được trong năm 2018.
Năm 2019, BaoVietBank báo lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bảo Việt – BaoVietBank vừa công bố BCTC năm 2019.
Theo đó, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 59,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.
Cho vay khách hàng ở mức 24,75 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với đầu năm trong khi tiền gửi khách hàng tăng 8,1%, lên mức 29,2 nghìn tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, tín dụng vẫn đóng vai trò quan trọng khi mang về cho ngân hàng khoản lãi gần 718 tỷ đồng trong năm qua, tăng trưởng 13,6% so với năm 2018. 
Mảng dịch vụ cũng là điểm sáng khi ghi nhận lợi nhuận tăng gần gấp đôi, lên 116 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng gấp gần 3 lần, lên gần 22 tỷ đồng.
Dù vậy, một số mảng khác như hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lợi nhuận giảm, đạt lần lượt 5 tỷ đồng và 281 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động trong năm của BaoVietBank đạt 1.141 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm trước.
Chi phí hoạt động tăng 16%, lên gần 668 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 8,2%, lên 369 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc năm 2019, BaoVietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng, tương đương với mức đạt được trong năm 2018.

TRẦN THÚY