BizLIVE - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã STB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/4 tới đây.
Năm 2018, Sacombank đặt kế hoạch lợi nhuận 1.838 tỷ đồng, nợ xấu về dưới 3%
Ảnh minh họa.
Kế hoạch lợi nhuận 1.838 tỷ đồng, nợ xấu về dưới 3%
Theo báo cáo, kết thúc năm 2017, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 368,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11%. Tổng nguồn vốn huy động đạt 338,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11%, đạt 95% kế hoạch.
Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 225,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%, đạt 100,2% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu là 4,59%, giảm 2,22 điểm phần trăm so với năm trước.
Trong năm 2017, Sacombank đã thực hiện trích lập dự phòng và phân bổ lãi dự thu theo năng lực tài chính là 905 tỷ đồng, vượt 235 tỷ đồng so với mục tiêu kế hoạch tại Đề án.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.492 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với năm trước, đạt 255% kế hoạch đặt ra.
Các chỉ số sinh lời cũng được cải thiện đáng kể trong năm 2017: ROE tăng từ 0,4% năm 2016 lên 5,2%, còn ROA tăng từ 0,03% lên 0,34%.
Sacombank cũng cho biết, tính đến ngày 31/12/2017, ngân hàng đã xử lý được 19.665 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn động, trong đó, các khoản thuộc Đề án đã xử lý được 15.365 tỷ đồng.
Sang năm 2018, Sacombank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 430,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% so với cuối năm 2017. Nguồn vốn huy động đạt 399,1 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 255,2 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 13,1% so với năm 2017. 
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.838 tỷ đồng, tăng 23,2%. Tỷ lệ nợ xấu sẽ đưa về mức dưới 3%, theo tài liệu ĐHĐCĐ.
Sẽ trích thưởng 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận cho nhân viên
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, theo BCTC đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế có thể phân phối của ngân hàng năm 2017 là 1.181 tỷ đồng. Trong đó, 5% lãi sau thuế sẽ được dùng để trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% dùng để trích lập quỹ dự phòng tài chính.
Ngoài ra, ngân hàng dùng 181 tỷ đồng dùng để trích thưởng vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; 202 tỷ đồng dùng để trích lập quỹ Khen thưởng và Phúc lợi.
Sau khi trích lập các quỹ, lũy kế lợi nhuận sau thuế còn giữ lại của ngân hàng là 1.657 tỷ đồng.
Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, HĐQT ngân hàng đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng. Theo đó, nhằm tạo động lực khuyến khích cán bộ nhân viên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, HĐQT Sacombank trình cổ đông thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận để thưởng cho nhân viên.
Ngoài ra, tại Đại hội cũng sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Kiều Hữu Dũng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Đồng thời Sacombank cũng sẽ thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
Theo đó, Sacombank dự kiến sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 7 người và BKS là 4 người nhưng tăng số thành viên HĐQT độc lập từ 1 người lên 2 người, đồng thời có 1 thành viên không chuyên trách trong BKS. 

TRẦN THÚY