BizLIVE - Cùng với công tác thu hồi nợ, hoạt động kinh doanh của CB cũng đang "vào guồng" khi ngân hàng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế gần 29.000 tỷ đồng.
Năm 2018, CB huy động vốn gần 29.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Xây Dựng (CB) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Theo đó, sau hơn 3 năm thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước với sự hỗ trợ toàn diện từ ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) và trở lại các hoạt động thị trường, CB đã nỗ lực ổn định hệ thống, giữ vững niềm tin trong khách hàng.
Tính đến 31/12/2018, CB đạt huy động vốn thị trường dân cư và tổ chức kinh tế gần 29.000 tỷ đồng, tăng trên 3.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2017.
Dư nợ tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực so với năm 2017. Công tác kinh doanh vốn bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định mang lại thu nhập cho CB. Công tác thu hồi nợ được chú trọng là hạt nhân của tiến trình tái cơ cấu được CB tập trung triển khai tích cực.
Đến thời điểm 31/12/2018, theo các bản án đã có hiệu lực hiện đang thi hành thì CB đang có quyền thu hồi nợ gần 40.000 tỷ đồng với các nhóm nợ lớn đã có phán quyết.
Năm 2019, CB tiếp tục thực hiện 3 trọng tâm cơ bản: tập trung thu hồi những khoản nợ lớn, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động gắn liền với kết quả kinh doanh.

LAN ANH