BizLIVE - Tại đại hội sắp tới, MSB sẽ trình cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông.
MSB dự kiến chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã MSB) vừa công bố tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/3 tới.
Theo đó, trong năm 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm nay. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 106,2 nghìn tỷ đồng, tăng 25%. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 114,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. 
Lợi nhuận trước thuế trong năm nay dự kiến đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước trước. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 mục tiêu thấp nhất ở mức 15%.
Cũng tại đại hội sắp tới, MSB sẽ trình cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ tối đa là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. 
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động và không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2021 kết thúc.
Với số vốn điều lệ tăng thêm là 3.525 tỷ đồng, MSB dự kiến sử dụng vào việc bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ; đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống các điểm giao dịch; nâng cao năng lực tài chính để thích ứng với biến động của thị trường.
Về kế hoạch hoạt động năm 2021, MSB cho biết bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, ngân hàng sẽ tập trung phát triển hoạt động bán chéo bảo hiểm. Theo đó, trong năm tới, ngân hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng bán bancassurance với đối tác bảo hiểm nhân thọ trong dài hạn, dự kiến hoạt động này sẽ tạo nguồn thu lãi tăng trưởng đều 30% qua các năm.

TRẦN THÚY