BizLIVE - Số cổ phiếu chia không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2020 đến quý 1/2021.
MB chia gần 26 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố thông tin sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, ngân hàng sẽ dành toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ chia cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 0,9237%. 
Nguồn thực hiện từ vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, phù hợp với quy định gồm thặng dư vốn, lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác. 
Số cổ phiếu chia không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2020 đến quý 1/2021.
Tính đến hết 30/9/2020, tổng tài sản của MB hơn 427 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm 2019. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 268,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,31% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 9 đạt hơn 269,2 nghìn tỷ đồng.
Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 8.134 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Với kết quả này, MB đã hoàn thành khoảng 82% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.
Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm cuối quý 3, ngân hàng có tổng cộng 4.035 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu/cho vay được kiểm soát ở mức 1,5%.

TRẦN THÚY