BizLIVE - Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, SeABank đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2020.
Lợi nhuận SeABank tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của ngân hàng riêng lẻ.
Theo đó, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, nhưng kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, SeABank vẫn hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. 
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 754 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ 2019.
Ngân hàng cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thu thuần ngoài lãi (Noii) đã tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ 2019, ở mức là 34% - cho thấy cơ cấu doanh thu giảm hẳn sự phụ thuộc vào tín dụng.
Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 6/2020 đạt 162.112 tỷ đồng, tăng 8,5%; tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 110.183 tỷ đồng, tăng 7,7%; cho vay khách hàng đạt 98.043 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,23%.
Mới đây, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng, đồng thời được Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1. Đặc biệt, ngân hàng cũng đã hoàn thành tuân thủ cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn.
Năm 2020, SeABank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng 12%, đạt 175,6 nghìn tỷ đồng; nguồn vốn huy động khách hàng và giấy tờ có giá tăng trưởng 13,8% so với năm 2019; tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 13,6%; lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 1.506 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 8,3% so với năm 2019; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, SeABank đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2020.

TRẦN THÚY