BizLIVE -
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam. 
LienVietPostBank phát hành thành công 1.500 tỷ VND trái phiếu kỳ hạn 5 năm
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, ngân hàng vừa phát hành thành công 1.500 tỷ VND trái phiếu kỳ hạn 5 năm theo hình thức phát hành riêng lẻ, lãi suất cố định 6,5%/năm cho các nhà đầu tư nước ngoài. 
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam. 
Ngân hàng cho biết, đợt phát hành sẽ góp phần tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, cải thiện và nâng cao chất lượng các hệ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
Trong tháng 11 vừa qua, LienVietPostBank cũng đã phát hành thành công hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2.
Tính đến 30/9/2020, vốn điều lệ của ngân hàng là 9.769 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 214.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 175.000 tỷ đồng và cho vay thị trường 1 đạt 160.000 tỷ đồng.
Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận lũy kế của ngân hàng đã vượt kế hoạch cả năm 2020 khi đạt hơn 1.740 tỷ đồng. 

TRẦN THÚY