BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 60,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
Lienvietpostbank: 6 tháng lợi nhuận đạt 911 tỷ đồng, nợ xấu tăng 37% so với đầu năm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Thươnng mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – Lienvietpostbank vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2017.
Theo đó, đến thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng ở mức gần 142,2 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,22% so với đầu năm.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn trên thị trường 1 trong kỳ của Lienvietpostbank có sự chênh lệch khá lớn khi cho vay khách hàng tăng mạnh tới 16,1% so với đầu năm, đạt hơn 92,5 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi khách hàng lại giảm 2,6%, xuống còn hơn 10,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi của ngân hàng hiện đang ở mức 85,6%.
6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng vọt tới 56,9% so với cùng kỳ, đạt mức 2.541 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi thuần gần 304 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 116 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Dù vậy, một số mảng kinh doanh khác của ngân hàng có sự sụt giảm khá mạnh như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 48,5%, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 57%, cùng đạt hơn 17 tỷ đồng. Hoạt động khác tăng lỗ tới 4,6 lần, từ mức lỗ 86 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016 lên mức gần 395 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng 51,6%, lên 1.208 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng tăng 61,4%, lên gần 366 tỷ đồng.
Dù vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Lienvietpostbank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 911 tỷ đồng, tăng tới 95% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. EPS ở mức 1.003 đồng/cổ phiếu. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 60,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại ngày 30/6, Lienvietpostbank đang có hơn 1.215 tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 37% so với đầu năm, trong đó, nợ nghi ngờ có mức tăng mạnh nhất, gấp 3 lần đầu năm trong khi nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng 40,8%. Nợ có khả năng mất vốn ở mức 647 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với đầu năm và chiếm 53,2% tổng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện ở mức 1,31%, tăng nhẹ so với mức 1,11% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY