BizLIVE - Việc đồng USD tiếp tục duy trì ở mức thấp và Việt Nam suất siêu trở lại trong tháng 8 và tháng 9 khiến áp lực lên VND giảm bớt.
Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục nằm đáy 2 tuần
Ảnh minh họa.
Lãi suất liên ngân hàng nhìn chung có xu hướng dao động đi ngang và giữ ở mức thấp trong 2 tuần gần đây và đứng ở mức 0,68 điểm phần trăm đối với qua đêm; 0,82 điểm phần trăm đối với 1 tuần; 0,96 điểm phầm trăm đối với 2 tuần; 1,48 điểm phần trăm đối với 1 tháng.
Thanh khoản thị trường vẫn có xu hướng dồi dào ở các ngân hàng thương mại mặc dù NHNN không bơm ròng mạnh tiền vào hệ thống thông qua OMO.
Theo các chuyên gia tại Công ty chứng khoán MB (MBS), mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ tiếp tục giữ ở mức thấp và sẽ có xu hướng dao động đi ngang tạo đáy trong những tuần kế tiếp trước khi tăng trở lại vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu tín dụng trong hệ thống tăng lên.
Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND. Nguồn: MBS, SBV
Mặc dù đưa ra nhiều thông điệp nới lỏng chính sách song NHNN không bơm nhiều tiền mặt vào hệ thống thông qua kênh OMO. Tăng trưởng cung tiền và tín dụng trong 9 tháng đầu năm khá hài hòa lần lượt đạt mức 9,59% và 11,02%.
Việc đồng USD tiếp tục duy trì ở mức thấp và Việt Nam suất siêu trở lại trong tháng 8 và tháng 9 khiến áp lực lên VND giảm bớt. Tổng kết 9 tháng Việt Nam chỉ nhập siêu 442 triệu USD.
Mặt bằng lãi suất huy động gần đây của các ngân hàng thương mại chủ yếu duy trì ổn định và không có biến động trong 2 tuần gần đây. Huy động vốn 9 tháng đạt mức 10,08% thấp hơn mức 11,76% so với cùng kỳ khiến khả năng giảm lãi suất là rất khó nếu NHNN không bơm tiền mạnh vào hệ thống.
Theo MBS, lãi suất nhìn chung sẽ tăng nhẹ vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao và nhu cầu chuyển dịch nguồn huy động từ ngắn hạn sang dài hạn của các NHTM.
Hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4-7,2%/năm. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0 %/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn, các NHTM nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.
Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,7-6,0%/năm.

LINH LINH