BizLIVE - Thu nhập nhân viên bình quân đạt 54,3 triệu đồng/tháng, tăng khá tốt so với mức 50,3 triệu đồng trong năm 2018. 
HSBC Việt Nam lãi 2.375 tỷ đồng năm 2019, thu nhập nhân viên bình quân hơn 54 triệu đồng/tháng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 3,7% so với năm 2018, xuống còn 2.981 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.375 tỷ đồng, giảm 3,8%.
Đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận chung của ngân hàng vẫn là mảng tín dụng khi mang về khoản thu nhập lãi thuần 3.707 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm trước. 
Lợi nhuận từ mảng dịch vụ cũng tăng 6,9%, lên 837 tỷ đồng, lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại tệ không có nhiều biến động, đạt 680 tỷ đồng.
Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi tăng gấp đôi, đạt 17 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng gấp đôi, lên 116 tỷ đồng.
Riêng mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này không ghi nhận lợi nhuận, trong khi năm 2018, mảng này báo lãi tới gần 185 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong năm 2019 của HSBC Việt Nam tăng 12%, lên 2.264 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi lên 112 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận của ngân hàng có sự sụt giảm nhẹ so với năm trước.
Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 125,16 nghìn tỷ đồng, tăng tới 24,3% so với năm 2018. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 48,2 nghìn đồng, tăng 7,8%.
Tiền gửi khách hàng tăng tới 29,2%, đạt hơn 109,9 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của ngân hàng ở mức khá thấp, chỉ 41% so với mức 49% trong năm 2018. 
Thay vào đó, HSBC Việt Nam lại tăng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, đạt gần 55,7 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng tới 66% so với năm trước.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối năm 2019, HSBC đang có 343 tỷ đồng nợ xấu, tăng 3,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của ngân hàng ở mức khá thấp, chỉ 0,34% và tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ là 0,63%.
Ngân hàng cũng cho biết tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ước đạt 14%, không đổi so với năm trước.
Trong năm 2019, số lượng nhân viên HSBC giảm nhẹ 30 người, xuống còn 1.408 người.
Thu nhập nhân viên bình quân tháng đạt 54,3 triệu đồng/tháng, tăng khá tốt so với mức 50,3 triệu đồng trong năm 2018. Theo đó, nhân viên HSBC Việt Nam hiện là những người có thu nhập tốt nhất trong số những nhà băng công bố thông tin đến thời điểm hiện tại.

TRẦN THÚY