BizLIVE - Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 16.088 tỷ đồng.
HDBank chốt ngày chia cổ tức đợt 2, tỷ lệ 26,92%
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, ngày 30/11/2020 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh - HDBank (mã HDB) lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng cổ phiếu và tăng vốn đợt 2 năm 2020.
Tỷ lệ phát hành đợt này là 26,92% tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.
Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán sau khi trích lập đầy đủ các quỹ.
Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 16.088 tỷ đồng.
Ngân hàng này mới đây cũng vừa hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 và phát hành cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 30%.
Trong đó, HDBank phát hành 145 triệu cổ phiếu thưởng để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 15%. 
Ngân hàng cũng phát hành gần 145 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
Trong 9 tháng đầu, ngân hàng riêng lẻ đạt lợi nhuận trước thuế 3.615 tỷ đồng, tăng 31,9%; lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng. 
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%.
Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 273 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. 

TRẦN THÚY