BizLIVE - Hôm nay, ngày 5/6/2020, Sacombank tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến lần đầu tiên với hàng nghìn cổ đông tại đầu cầu TP.HCM là khách sạn White Palace.
ĐHĐCĐ trực tuyến Sacombank: “Chắc chắn Sacombank sẽ mạnh mẽ trở lại”
Toàn cảnh ĐHĐCĐ trực tuyến Sacombank năm tài chính 2019 - Ảnh: BIzLIVE.
9h20: Đại diện Đoàn Chủ toạ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - ông Hà Văn Phương công bố tỷ lệ cổ đông đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội và Ban kiểm phiếu là 99,47%, tỷ lệ không có ý kiến là 0,52%, tỷ lệ không đồng ý là 0%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
 CBNV Sacombank hướng dẫn cổ đông truy cập trực tuyến để bỏ phiếu - Ảnh: BizLIVE.
Đại diện HĐQT Sacombank báo cáo cổ đông về tình hình hoạt động 2019 của HĐQT. Theo đó, về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế ở mức 3.217 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 11,53%, cao hơn quy định tối tiểu là 9%. Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi gần 71%, thấp hơn so với quy định là 80%...
Về cổ tức năm 2019, Sacombank đã tích cực kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông từ lợi nhuận giữ lại phù hợp với kết quả tài chính hằng năm, trên cơ sở đảm bảo việc trích lập dự phòng theo Đề án tái cơ cấu; đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động và nâng cao vị thế của Sacombank trên thị trường; đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông.
Tuy nhiên, đến nay Sacombank vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. HĐQT Sacombank sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện nhiệm vụ này.
Năm 2020, Sacombank đã thực hiện hoạt động theo tiêu chuẩn Basel II song song với việc tiếp tục tái cơ cấu ngân hàng và tiên phong trong nền tảng công nghệ hiện đại và bảo mật cho khách hàng.
Năm nay, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với dịch Covid-19, ngành ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng Sacombank vẫn đề ra các chỉ tiêu kinh doanh đầy thách thức.
Theo đó, năm 2020, ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 10%, đạt 498.400 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng dự kiến 329.400 tỷ đồng, tăng 11%; Tổng vốn huy động dự kiến 457.200 tỷ đồng, tăng trên 10%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10%, đạt 452.400 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế dự kiến 2.573 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2019; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Hiệu quả kinh doanh nhân viên tăng 18 lần so với trước khi tái cơ cấu
9h35: Sacombank cũng báo cáo cổ đông kết quả đạt được theo phương án tái cơ cấu đến năm 2025.
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, sau 03 năm thực hiện tái cơ cấu bắt đầu từ năm 2016, Sacombank đã trích lập/phân bổ chi phí xử lý tài sản tồn đọng trong năm 2019 gần 4.400 tỷ đồng, đưa luỹ kế trích lập lên 6.200 tỷ đồng (vượt 159% tiến độ).
Các chỉ số sinh lời cải thiện rõ rệt so với thời điểm trước khi triển khai Đề án: Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng gấp 27 lần năm 2016; Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) tăng gấp 23 lần và NIM tăng gấp 1,5 lần; Tài sản tồn đọng giảm 35,6% so với cuối năm 2016, hiện chiếm tỷ trọng 13,8% tổng tài sản.
Tổng doanh số thu hồi và xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng là hơn 18.400 tỷ đồng, trong đó thuộc Đề án là 12.409 tỷ đồng. Luỹ kế 3 năm qua, Sacombank đã thu hồi và xử lý được 38.346 tỷ đồng các khoản nợ thuộc Đề án.
Dự kiến đến cuối năm 2020, lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng là 6.722 tỷ đồng.
Ngân hàng cũng dùng vốn chủ sở hữu để đầu từ phát triển mạng lưới và máy móc thiết bị 704 tỷ đồng; đầu tư, bổ sung lĩnh vực CNTT 735 tỷ đồng; đầu tư hoạt động thẻ 57 tỷ đồng.
Ngoài ra, Sacombank cũng sẽ bổ sung vốn cho ngân hàng con tại Lào 214 tỷ đồng. Tiếp tục kéo giảm nợ xấu tại Sacombank Cambodia về 6% năm tới sau khi ngân hàng con này đã thu hồi được 7 triệu USD nợ xấu.
Về chỉ tiêu kinh doanh mỗi nhân viên của Sacombank đạt được trong năm 2019 là 169 triệu đồng/nhân viên, tăng 18 lần so với trước khi triển khai tái cơ cấu.
Đã hoàn thành 3/6 chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao
9h54: Ông Trần Minh Triết, Trưởng Ban Kiểm soát Sacombank, báo cáo nội dung thực hiện các quy định pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ của ngân hàng.
Theo đó, năm 2019 Ban điều hành đã hoàn thành 3/6 chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất trọng yếu do ĐHĐCĐ giao.
Mặc dù các chỉ tiêu về dư nợ, huy động, tổng tài sản đều đạt 97-99% kế hoạch giao nhưng chỉ tiêu quan trọng là lợi nhuận trước thuế hoàn thành và vượt 21,4% kế hoạch; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%, đảm bảo dưới 2% theo kế hoạch; Duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Năm qua, Sacombank cũng bổ sung hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất và Mua nợ (đang trình NHNN xem xét và chấp thuận).
Định hướng hoạt động năm 2020 là ngân hàng tiếp tục giám sát chặt chẽ Đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt.
10h10: Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Sacombank, trình bày nội dung các tờ trình.
Cụ thể, tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ còn 1.618 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận giữ lại luỹ kế là 4.455 tỷ đồng.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, ngân hàng sẽ thực hiện chia cổ tức theo Đề án tái cơ cấu Sacombank khi được NHNN phê duyệt.
Về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất…
 Cổ đông đại diện cho một quỹ đầu tư nước ngoài đặt câu hỏi tại đầu cầu TP.HCM - Ảnh: BizLIVE
10h25: ĐHĐCĐ chuyển sang phần thảo luận
Cổ đông đại diện cho một quỹ đầu tư nước ngoài: Tại ĐHĐCĐ năm 2019, việc bán tài sản thế chấp KCN Phong Phú thì lãnh đạo Sacombank có thể xác nhận lại về việc được uỷ quyền bán KCN Phong phú còn tính pháp lý không? Chỉ tiêu năm 2020 về xử lý nợ xấu?
Cổ đông: Tôi giữ cổ phiếu Sacombank đã 10 năm. Đầu tư cổ phiếu nhiều năm mà không có gì hết. Chúng tôi ủng hộ Sacombank vì là ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng lớn, lớn hơn ACB. Nhưng khi ngân hàng làm ăn có lời thì chia cổ tức cho cổ đông, kiến nghị chia 3-5% năm tới, vì ACB chia cổ tức 30% năm 2019. Về việc họp ĐHĐCĐ trực tuyến thì việc bỏ phiếu điện tử khó lắm, chúng tôi quen “giơ lên, giơ xuống” quen rồi.
Trả lời cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, cho biết việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến là bất khả kháng, khi TP.HCM hết quy định giãn cách thì sẽ làm ĐHĐCĐ trực tiếp chứ không làm trực tuyến.
Cổ đông: Mấy năm nay, thị giá cổ phiếu STB ngày càng giảm trong khi ngân hàng vẫn làm ăn có lời?
Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, trả lời câu hỏi cổ đông:
Về cổ đông nhà đầu tư nước ngoài, thực tế vừa qua, thị giá của Sacombank theo thị trường chứng khoán. Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng trưởng nên cổ phiếu ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Từ đầu năm 2020 đến nay, thị giá STB có lúc lên 12.500 đồng/cổ phần, nhưng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 thị giá STB đã xuống 7.500 đồng/cổ phần. Hiện nay thị giá đã phục hồi nhưng vẫn giao dịch dưới giá trị sổ sách. Thành quả kinh doanh của Sacombank sẽ tốt hơn trong 1-2 năm tới khi tái cơ cấu thành công.
Về việc chia cổ tức cho cổ đông, HĐQT cũng chia sẻ với cổ đông và chúng tôi đã liên tục đề nghị với NHNN được chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng chưa được NHNN đồng ý.
Về đại diện quỹ đầu tư cho rằng nên có việc gặp gỡ  thường niên với các nhà đầu tư tổ chức. Thời gian tới HĐQT sẽ nghiên cứu thực hiện vấn đề này.
Về KCN Phong Phú, khách hàng này đã uỷ quyền toàn bộ cho Sacombank bán KCN này và Sacombank đã bán xong. Vừa rồi, UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu Sacombank tạm dừng việc bán đấu giá những khoản nợ xấu.
Về vấn đề thù lao HĐQT, phải có chi phí dành cho các thành viên hoạt động trong ban này. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm từng đồng chi phí cho cổ đông.
Cổ đông tại đầu cầu Hà Nội: Với hiệu quả kinh doanh năm 2020 giảm so với năm 2019, HĐQT tính thế nào? Khi nào thực hiện chia cổ tức được? Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ Sacombank như thế nào?
Cổ đông tại đầu cầu TP.HCM: Tôi hoan nghênh Sacombank đã làm ăn có kết quả tốt những năm gần đây. Nhưng từ khi nhận sáp nhập Phương Nam lợi nhuận đã giảm, cổ đông rất nóng ruột vì không được chia cổ tức 3 năm rồi. Sacombank nên đề nghị NHNN cho Sacombank ứng cổ tức 2% để cổ đông có lòng tin với ngân hàng.
Cổ đông tại TP.HCM: Sacombank là ngân hàng cổ phần thì lời ăn lỗ chịu. NHNN giám sát về hoạt động và NHNN nên xem xét lại việc chia cổ tức cho cổ đông. Cổ đông có thể thế chấp cổ phiếu STB để vay tiền được không?
Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, cho biết, lợi nhuận tích luỹ của ngân hàng hiện đã hơn 4.500 tỷ đồng và Sacombank đã đề nghị NHNN cho chia cổ tức, nhưng ngành ngân hàng là kinh doanh có điều kiện, nên việc chia cổ tức phải xin phép NHNN.
Bản thân tôi cũng là cổ đông, nếu chia cổ tức tôi cũng có tiền để tiêu. Chúng tôi thay mặt cổ đông sẽ tiếp tục xin NHNN về vấn đề này.
Về thế chấp cổ phiếu STB ở ngân hàng khác được, còn thế chấp ở Sacombank thì theo quy định là không được.
Trả lời cổ đông tại đầu cầu Hà Nội, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank, cho biết việc xử lý nợ xấu là 11.000 tỷ đồng cho năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2020, doanh số đấu giá nợ xấu là 9.700 tỷ đồng, tiền mặt thu được là 1.800 tỷ đồng.
Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT, trả lời tiếp cổ đông về vấn đề tái cơ cấu: HĐQT ngân hàng ở vị thế “trên đe, dưới búa” (trên là Ngân hàng Nhà nước, dưới là cổ đông) nên chúng tôi phải chịu rất hiều áp lực, nên cổ đông thông cảm. Hy vọng những năm tới (năm 2023), chúng ta không phải chất vấn việc chia cổ tức.
Chúng tôi phấn đấu 5 năm thoát tái cơ cấu, khi đó cổ đông được chia cổ tức và chắc chắn Sacombank sẽ mạnh mẽ trở lại.
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc, báo cáo cổ đông về số câu hỏi cổ đông gửi tới cho Đoàn chủ tọa. Tính đến 10h30, Đoàn chủ tọa Sacombank nhận được 38 câu hỏi liên quan đến kết quả kinh doanh, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, KCN Phong Phú…
Theo bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, về xử lý nợ KCN Phong Phú, Sacombank đấu giá nguyên hiện trạng, Sacombank đang chờ đợi trả lời từ UBND TP.HCM về giá đấu giá tiếp KCN này.
Về vấn đề Sacombank đã triển khai Basel II, bà Diễm cho rằng Sacmobank đang thực hiện theo đúng quy định của Basel II và đáp ứng hệ số vốn an toàn tối thiểu (CAR).
Về tình hình nhân sự của Sacombank và làm sao tăng năng suất lao động, tính đến 31/5/2020, số nhân sự tại Sacombank là 18.753 người, giảm 2,5% so với đầu năm. Ngân hàng đã tinh giảm biên chế và tái cấu trúc bộ máy. Về công tác phát triển mạng lưới tại miền Nam, Sacombank đang đẩy mạnh giao dịch online và tái cơ cấu những điểm giao dịch không hiệu quả.
11h25: Ông Hà Văn Trung, Phó Tổng giám đốc Sacombank công bố tỷ lệ biểu quyết các tờ trình.
11h30: Ông Lê Đức Thịnh, Phó Tổng giám đốc Sacombank, Trưởng Ban Thư ký đại hội, trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
11h42: Cổ đông thông qua tất cả các tờ trình của HĐQT Sacombank và Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019, Ngân hàng Nhà nước đã cử đại diện tham dự là ông Nguyễn Duy Phương, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước.
Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Phương cho biết Sacombank đã tích cực xử lý các vấn đề tồn đọng của Đề án tái cơ cấu.
NHNN đề nghị HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát đảm bảo an toàn hoạt động và NHNN xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Sacombank.
Tiếp thu ý kiến của NHNN và phát biểu kết thúc Đại hội, ông Dương Công Minh cho biết HĐQT và Ban điều hành, Ban Kiểm soát Sacombank nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của NHNN và ý kiến đóng góp thiết thực của cổ đông, sẽ đưa vào hành động ngay trong năm 2020 để đưa Sacombank ngày càng vững mạnh, kiện toàn.

LAN ANH