BizLIVE - OCB đặt mục tiêu 2021 lợi nhuận trước thuế 5.500 tỷ, tăng 25%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
ĐHĐCĐ OCB: Tổng tài sản nhỏ, mức sinh lời cao do đầu tư lĩnh vực có rủi ro cao?
OCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận cùng tỷ lệ 25% - Ảnh: Huyền Trâm

Sáng nay 28/4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua mục tiêu kinh doanh với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 25%, lợi nhuận  tăng 25%, cổ tức chia 20-25%.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT cho biết, khép lại năm 2020, OCB tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, tổng tài sản tăng 29%, đạt hơn 152 nghìn tỷ; huy động thị trường 1 tăng 27%, đạt hơn 108 nghìn tỷ; dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 24%, đạt hơn 90 nghìn tỷ; lợi nhuận trước thuế tăng 37%, đạt 4.419 tỷ.

Ngân hàng kiểm soát tốt chi phí, hệ số chi phí thu nhập (CIR) ở mức 29%, cơ cấu thu nhập ngoài lãi đóng góp vào tổng thu nhập gia tăng, chiếm tỷ trọng 38%; tỷ suất lợi nhuận bình quân trên tài sản (ROAA) và trên vốn chủ sở hữu (ROAE) lần lượt đạt 2,61% và 24,42%; EPS đạt 3.750 đồng.

Vốn chủ sở hữu ngân hàng đạt 17.435 tỷ, trong đó vốn điều lệ 10.959 tỷ, tăng lần lượt 52% và 39%. OCB đã hoàn tất thương vụ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư Nhật Aozora Bank.

Ngân hàng được NHNN phê duyệt tăng trưởng tín dụng 2020 ở mức 24,37%, cao hơn mức trung bình của ngành là 11,08%. Chỉ số nợ xấu là 1,42%, giảm 0,07% so với 2019.

Ông Tuấn cho biết, trong năm 2020 OCB đã thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020, trong đó đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. OCB đã nộp hồ sơ cho NHNN về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng, nhưng không được NHNN chấp thuận. Lý do theo quy định, để được thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản thì chỉ số nợ xấu của ngân hàng phải trên 3%, trong khi nợ xấu của OCB là 1,41%.

MỤC TIÊU TOP 5 NHTMCP TƯ NHÂN TỐT NHẤT

Chia sẻ về định hướng năm 2021, Chủ tịch OCB cho biết năm 2021 là năm đầu tiên của giai đoạn phát triển 5 năm 2021-2025 với định hướng đưa OCB trở thành ngân hàng trong top 5 các NHTMCP tư nhân tốt nhất Việt Nam.

Theo đó, ngân hàng tập trung vào các mục tiêu gồm triển khai chiến lược 5 năm; tái cấu trúc mô hình tổ chức ngân hàng phù hợp với chiến lược phát triển; duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% trong điều kiện NHNN phê duyệt, tăng trưởng lợi nhuận 25%, mục tiêu cổ tức 20-25%; tập trung vào bán lẻ và các phân khúc ưu tiên; chú trọng mở rộng danh mục sản phẩm ngân hàng; tối ưu hóa công nghệ, số hóa toàn bộ quy trình nội bộ; triển khai nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực nâng cao của Basel II và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS9; đẩy mạnh hợp tác đối chiến lược với các đối  tác quốc tế để huy động các nguồn vốn giá tốt…

Theo đó, OCB đặt mục tiêu 2021 tổng tài sản là hơn 183 nghìn tỷ, tăng 20%; vốn điều lệ 14.449 tỷ, tăng 32%; tổng huy động thị trường 1 là hơn 136 nghìn tỷ, tăng 26%; lợi nhuận trước thuế 5.500 tỷ, tăng 25%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Tại đại hội, ngân hàng trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Mức vốn điều lệ tăng thêm trong 2021 là hơn 3.489 tỷ, trong đó tăng do chia cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 là hơn 2.739 tỷ; tăng theo phát hành Esop là 50 tỷ; tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 700 tỷ. Vốn điều lệ sau khi tăng là hơn 14.449 tỷ. Thời gian phát hành do HĐQT quyết định.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành, lãnh đạo OCB cho biết dùng hơn 2.620 tỷ bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay; còn lại đầu tư CNTT, nâng cấp tài sản, xây dựng cơ bản…


Nội dung thảo luận:
Cổ đông: Với phương án tăng vốn phát hành riêng lẻ, HĐQT và Ban điều hành đã gặp gỡ trao đổi đối tác nào chưa? Dự kiến khi nào hoàn tất?
Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT: Việc tăng vốn từ chia cổ tức và phát hành riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu. Mục tiêu còn room cho NĐTNN, thời gian qua có một số tổ chức nước ngoài quan tâm cổ phiếu OCB, trình tự thủ tục niêm yết không kịp để thực hiện. Do đó năm 2021 trình ĐHĐCĐ có thể thực hiện phát hành gói này. Chi tiết thì chưa nhưng người quan tâm thì có.
Cổ đông: Dự kiến phát hành Esop, chia cổ tức, phát hành riêng lẻ theo thứ tự ra sao?
Ông Nguyễn Đình Tùng, CEO: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức trước tiên, liên quan tới thủ tục với UBCK, NHNN, sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ thực hiện ngay. Phát hành Esop và riêng lẻ thì tiến hành đồng thời. Nếu không phát hành riêng lẻ thì vẫn phát hành Esop cho cán bộ nhân viên.
Cổ đông: Xin chia sẻ kết quả kinh doanh quý 1? Kế hoạch tăng trưởng tín dụng cao hơn chỉ tiêu NHNN giao cho ngành, khả thi với OCB?
Ông Nguyễn Đình Tùng: Lãi trước thuế quý 1 đạt 1.275 tỷ đồng tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 23% kế hoạch năm. Tổng tài sản ở mức 160.418 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 5% so với cuối năm trước.
Về tăng trưởng tín dụng thì mục tiêu 25%, đây là việc bình thường, định hướng NHNN chung toàn ngành thì mỗi ngân hàng khác nhau dựa trên quy mô hoạt động. Năm trước OCB tăng trưởng tín dụng gần 25%. Với chất lượng hoạt động của ngân hàng thì ngân hàng tin rằng năm nay tăng trưởng ở mức như kế hoạch, cao hơn trung bình toàn ngành.
Cổ đông: 70 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nào? Có gồm Aozora?
Ông Nguyễn Đình Tùng: Lúc nào phát hành mới cũng cho Aozora để duy trì tỷ lệ 15%, còn lại là cho cổ đông khác.
Cổ đông đặt loạt câu hỏi: Theo BCTC 2020 nợ nhóm 2 tăng 800 tỷ so với 2019, quý 1 tăng lên hơn 3.000 tỷ, đánh giá rủi ro nhóm này chuyển sang nợ xấu? Năm 2020 tổng tài sản 152 nghìn tỷ, lợi nhuận hơn 4.419 tỷ, mức sinh lời cao, với tổng tài sản nhỏ mà có lợi nhuận cao thì có phải đang lựa chọn đầu tư lĩnh vực rủi ro cao không? Trong đó nguồn thu lợi lớn từ chứng khoán, ngân hàng đầu tư bao nhiêu để đem lại lợi nhuận từ mua bán chứng khoán? Có kinh doanh phái sinh không? Tổng dư nợ cho vay của OCB ở 3 lĩnh vực gồm lưu trú khách sạn, bất động sản và xây dựng là 26.800 tỷ, chiếm 30% tổng dư nợ, đánh giá rủi ro nhóm ngành này? Mối quan hệ chiến lược với FLC, doanh nghiệp có đầu tư vốn vào ngân hàng?
Ông Nguyễn Đình Tùng: Nợ nhóm 2 trong quý 1 có tăng, rõ ràng bị ảnh hưởng 2 yếu tố cùng xảy ra: dịp nghỉ lễ và Covid, khi trong danh mục có mảng tương đối nhạy cảm là bán lẻ. Nhưng hiện con số nợ nhóm 2 đã trở về bình thường, không có vấn đề đáng nghi ngại, về mức xung quanh 2.000 tỷ, so với trên tổng dư nợ thì mức này thấp, tuy nhiên ngân hàng cũng cần quan tâm.
Về danh mục kinh doanh chứng khoán, vẫn là trái phiếu Chính phủ. Toàn bộ thu nhập 427 tỷ đều là kinh doanh trái phiếu Chính phủ, là hoạt động truyền thống tự nhiên của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh chứng khoán kiểu cổ phiếu thì OCB không còn.
Về 3 mảng cho vay ở trên là do theo quy định phân ngành. Trong bất động sản bao gồm cả cho vay người mua nhà. Trong kinh doanh khách sạn dịch vụ không có nghĩa là những khu nghỉ dưỡng mà bao gồm danh mục rất rộng. Chỉ số 3 danh mục phân ngành hiện là rủi ro thấp nhất, nợ xấu khoảng 1%. Nếu chọn lựa đúng khách hàng, tính toán cẩn trọng, có tài sản đầy đủ thì khả năng mất vốn thấp, yên tâm với danh mục này.
Với FLC, ngoài ra FLC thì ngân hàng hiện có 19 đối tác như FLC. Doanh nghiệp không đầu tư vốn vào OCB và ngược lại mà có quan hệ tín dụng, dịch vụ với doanh nghiệp. Trên thị trường, FLC đang tạo ra hệ sinh thái, nếu OCB tham gia khai thác thì cùng có lợi với tệp khách hàng là người mua nhà, đi chuyến bay của Bamboo Airways. Đây là quan hệ có tính liên minh, chứ không phải quan hệ liên quan tới vốn sở hữu.
Ông Trịnh Văn Tuấn: FLC có hãng hàng không Bamboo, là hãng tốt đang phát triển mạnh với tệp khách hàng tăng trưởng cao, nhiều triệu khách hàng. OCB phát hành thẻ đồng tương hiệu, dựa trên hệ sinh thái FLC khai thác khách hàng hiệu quả, giảm chi phí tiếp cận khách hàng.
Tại sao có quy mô chưa quá lớn, tổng tài sản chỉ mức trên 150 nghìn tỷ mà lợi nhuận 4.400 tỷ, đấy là sự tăng trưởng vượt bậc của OCB. Ở đây có những vấn đề quan trọng, đó là tài sản sinh lời với tỷ lệ cao, chúng tôi quản trị ngân hàng chặt chẽ, tất cả tài sản ngân hàng là tiền đều phải sinh lời. Không có nơi lãng phí, khoản phải thu, tài sản có khác ở các ngân hàng khác cao, còn OCB rất thấp.
Quản trị chặt chẽ đảm bảo khả năng sinh lời trên từng nhân viên, đội ngũ văn phòng, CIR có lúc đứng đầu thị trường.
Về quan ngại về đầu tư chứng khoán, ở OCB không có đầu tư chứng khoán theo nghĩa cổ phiếu mà là đầu tư trái phiếu Chính phủ, sử dụng nguồn tiền dư thừa cộng với tiền từ huy động. Xác suất an toàn cao.
Cổ đông: Lợi nhuận từ đầu tư trái phiếu năm 2020 chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận của ngân hàng. Năm 2021 kế hoạch kinh doanh tăng trưởng 25% thì lợi nhuận kinh doanh trái phiếu bao nhiêu?
Ông Trịnh Văn Tuấn: Rõ ràng kinh doanh chứng khoán, cụ thể trái phiếu Chính phủ vài năm qua hiệu quả, đóng góp tỷ lệ cao. Định hướng không phải lúc nào cũng thuận lợi, xu hướng trong tỷ trọng lợi nhuận của OCB cũng sẽ giảm dần. Đặc biệt trong chiến lược phát triển 5 năm tới với kỳ vọng 5 năm sau tổng doanh thu 30.000 tỷ, kinh doanh mảng tiền tệ đầu tư 6.000-7.000 tỷ, giảm dần tốc độ. Năm 2021 cũng thấp hơn nhiều năm ngoái, đóng góp khoảng 17%.

HUYỀN TRÂM