BizLIVE - Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Techcombank đang diễn ra tại Hà Nội.
ĐHCĐ Techcombank: Ông Nguyễn Đoan Hùng được bầu làm thành viên HĐQT độc lập
Đại hội cổ đông của Techcombank

Lúc 11h30: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cụ thể như sau:

1. Ông Hồ Hùng Anh
2. Ông Nguyễn Đăng Quang
3. Ông Nguyễn Thiều Quang
4. Ông Nguyễn Cảnh Sơn
5. Ông Đỗ Tuấn Anh
6. Ông Lee Boon Huat
7. Ông Nguyễn Đoan Hùng - Thành viên Độc lập

Liên quan đến các câu hỏi của cổ đông, về việc tại sao Techcombank chưa bao giờ chia cổ tức cho cổ đông, ông Hồ Hùng Anh nói: "Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài, và việc giữ lại cổ tức để tái đầu tư dài hạn nhằm tạo ưu thế tài chính cho ngân hàng".

Về vấn đề tại sao HSBC không cứ thành viên tham gia Hội đồng quản trị Techcombank, ông Hùng Anh nói: "Đại diện HSBC được cử tham gia Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 năm 2014 với ủy thác chính là quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật”.

“Hiện tại, Techcombank đã xây dựng được một đội ngũ có kinh nghiệm và kĩ năng hơn nên có thống nhất với HSBC không gia hạn thỏa thuận hiện thời, thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 tới đây.”

-------------------

Theo các tờ trình trước đại hội, năm 2014, Ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng tổng tài sản tăng 8% lên 170.956 tỷ đồng.

Huy động vốn tăng 16% lên 142.683 tỷ, dư nợ tín dụng tăng 13% lên 106.833 tỷ đồng. 

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giảm xuống 3%, so với mức 3,65% vào cuối năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế 2014 dự kiến 1.181 tỷ đồng, tốc độ tăng 35% so với năm 2013.

Mục tiêu dài hạn của Techcombank tới cuối năm 2018 sẽ tăng gần 75% tổng tài sản lên 275.656 tỷ đồng, tăng con số dư nợ lên 3 lần và tăng gấp đôi huy động. 

Tăng trưởng về huy động và cho vay sẽ tập trung nhiều ở phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng tỷ lệ sinh lời ROA và ROE lên 1,65% và 18.22% vào cuối năm 2018; đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm tăng cơ cấu doanh thu từ thu nhập từ phí (13% lên 19%)

Năm 2013, vốn điều lệ của Techcombank là 8.787 tỷ đồng, tăng thêm 30 tỷ đồng so với cuối năm 2012. Tổng tài sản ngân hàng đạt 158.896 tỷ đồng, giảm 11,7% so với năm 2012 và đạt 93% kế hoạch. 
   

Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn ngân hàng đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,8% so với năm 2012 và đạt 81,3% kế hoạch.

Về các hoạt động công ty con, Công ty Quản lý tài sản Techcombank – TechcomAMC đạt lợi nhuận trước thuế hơn 10 tỷ đồng, Chứng khoán Kỹ thương – TCS đạt 132 tỷ đồng, Công ty Quản lý quỹ Techcombank – TCC đạt 7,6 tỷ đồng.

Tổng huy động toàn ngân hàng đạt 119.978 tỷ đồng, tăng 7,6% so với 2012 và đạt 107% kế hoạch.

Tổng dư nợ khách hàng tính đến cuối năm 2013 là 70.274 tỷ đồng, tăng 2,9% so với 2012 và đạt 101,2% kế hoạch.

KIM LƯƠNG