BizLIVE - Trong danh sách các ứng viên HĐQT lần này của Sacombank xuất hiện 3 cái tên mới bao gồm ông Nguyễn Đức Hưởng, ông Phạm Văn Phong và bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
Cựu phó Chủ tịch LienVietPostBank ứng cử vào hội đồng quản trị Sacombank
Ông Nguyễn Đức Hưởng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB) vừa công bố danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021. Theo đó, các ứng viên vào HĐQT gồm:
1. Ông Nguyễn Đức Hưởng
2. Ông Kiều Hữu Dũng
3. Ông Nguyễn Miên Tuấn
4. Ông Nguyễn Xuân Vũ
5. Ông Nguyễn Văn Cựu
6. Ông Phạm Văn Phong
7. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - ứng viên thành viên HĐQT độc lập.
Như vậy trong danh sách các ứng viên HĐQT lần này của Sacombank xuất hiện 3 cái tên mới bao gồm ông Nguyễn Đức Hưởng, ông Phạm Văn Phong và bà Nguyễn Thị Bích Hồng. Ông Nguyễn Đức Hưởng nguyên là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LienVietPostBank và vừa từ nhiệm ngân hàng này hôm 24/4.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Hồng hiện đang giữ chức Tổng giám đốc công ty chứng khoán Liên Việt còn ông Phạm Văn Phong là Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đăk Lăk
Bốn thành viên cũ không còn tên trong danh sách ứng cử lần này của ngân hàng bao gồm Phó Chủ tịch Phan Huy Khang, các Thành viên HĐQT bao gồm bà Nguyễn Thị Lệ An, bà Dương Hoàng Quỳnh Như và ông Nguyễn Gia Định.
Trong BKS, ông Nguyễn Vạn Lý, trưởng BKS không còn nằm trong danh sách ứng cử. Thay vào đó là hai gương mặt mới là ông Hà Tôn Trung Hạnh và ông Trần Minh Triết.
Các ứng viên vào BKS gồm:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai.
2. Ông Lê Văn Tòng.
3. Ông Hà Tôn Trung Hạnh.
4. Ông Trần Minh Triết.
Trước đó, hôm 21/4, Sacombank bất ngờ thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016. Cụ thể, ngân hàng sẽ hoãn tổ chức đại hội vào ngày 28/4/2017 như đã công bố trước đó, thay vào đó, ngày tổ chức dự kiến sẽ được dời sang 26/5/2017.
Một nội dung quan trọng và dự kiến sẽ làm nóng đại hội năm nay là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 – 2021.
Theo đó, dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 7 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập, và tối thiểu ½ số thành viên không điều hành ngân hàng và thành viên độc lập. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới dự kiến có 4 thành viên.
Tuy nhiên, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Sacombank quyết định tại phiên họp này.

TRẦN THÚY