BizLIVE - Ông Võ Quốc Lợi (con trai ông Võ Quốc Thắng) hiện đang sở hữu gần 15,2 triệu cổ phần, chiếm 4,69% vốn điều lệ của Kienlongbank. 
Con trai trưởng “bầu Thắng” giữ chức Phó Tổng giám đốc Kienlongbank
Ông Võ Quốc Lợi, Phó Tổng giám đốc Kienlongbank.
Ngày 04/01/2021, Hội đồng quản trị Kienlongbank đã thông qua Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc, nâng tổng số thành viên của Ban điều hành lên 8 thành viên, gồm Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng Giám đốc. 
Đáng chú ý, một trong ba Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm lần này có con trai của nguyên Chủ tịch HĐQT Kienlongbank.
Cụ thể, ông Võ Quốc Lợi, sinh năm 1988, con trai trưởng của ông Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Dongtam Group, Cố vấn Kienlongbank vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng giám đốc ngân hàng.
Được biết, ông Lợi có bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh, trường London Business (Vương quốc Anh), với kinh nghiệm 9 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Ông Lợi hiện đang sở hữu gần 15,2 triệu cổ phần, chiếm 4,69% vốn điều lệ của Kienlongbank. 
Ngoài ra, trong cơ cấu cổ đông của ngân hàng còn có các cổ đông tổ chức là các công ty con, công ty thành viên của Dongtam Group hiện đang sở hữu gần 15,3 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,72% vốn điều lệ của Kienlongbank. Như vậy, tổng số cổ phần của ông Lợi và các công ty con, công ty thành viên của Dongtam Group hiện đang sở hữu chiếm 9,41% vốn điều lệ của Kienlongbank.
Hai Phó Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm còn lại bao gồm ông Trần Ngọc Minh, sinh năm 1984, thạc sỹ kinh tế, trường Học viện Ngân hàng, đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1977, cử nhân điện tử viễn thông, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, với kinh nghiệm 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Kienlongbank cho biết, với việc bổ nhiệm mới 3 Phó Tổng Giám đốc lần này, ngân hàng mong muốn củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Ban điều hành nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động của Kienlongbank sang mô hình ngân hàng số theo định hướng chiến lược giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 của ngân hàng. 

TRẦN THÚY