BizLIVE - Với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% giá tham chiếu, giá cổ phiếu MSB có thể đạt giá trần là 18.000 đồng/cổ ph iếu và giá sàn là 12.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu MSB giao dịch trên HoSE từ 23/12, giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).
Cụ thể, hơn 1,17 tỷ cổ phiếu MSB sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 23/12/2020 với giá tham chiếu là 15.000 đồng/cổ phiếu. Với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% giá tham chiếu, giá cổ phiếu MSB có thể đạt giá trần là 18.000 đồng/cổ phiếu và giá sàn là 12.000 đồng/cổ phiếu.
Được biết, sau khi lên sàn, MSB dự kiến sẽ tiến hành kế hoạch chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tương đương 825,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu. 
Dự kiến, sau khi phát hành, MSB chỉ còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho Cán bộ nhân viên ngân hàng.
Về kết quả kinh doanh, theo số liệu được cập nhật mới nhất, 11 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng riêng lẻ đạt trên 166.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019.
Lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu kế hoạch năm hơn 60%, đạt hơn 2.302 tỷ, tăng 116% so với 11/2019. Hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10,8%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 28,8%, tỷ lệ nợ xấu NPL tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 1,92% tại ngày 30/11/2020.

TRẦN THÚY