BizLIVE - Tính đến cuối năm 2019, tín dụng tăng khoảng 13% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu nội bảng còn 1,89%.
Chốt năm 2019: Tăng trưởng tín dụng 13%, nợ xấu 1,89%
Ảnh minh họa.
Sáng nay (31/12), Ngân hàng Nhà nước họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020.
Tại đây, ông Phạm Chí Quang, Phó vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, trên cơ sở bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ; kiểm soát lạm phát cơ bản bình quân ở mức 2,01%, tạo dư địa thuận lợi để điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh. Qua đó góp phần kiểm soát lạm phát CPI bình quân cả năm ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm. 
Đến cuối năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13% so với cuối năm 2018; thanh khoản hệ thống được đảm bảo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chi trả cho nền kinh tế. 
Về điều hành lãi suất, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết từ ngày 16/9/2019, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm đồng bộ 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành; từ ngày 19/11, giảm 0,2% - 0,5%/năm trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng và 0,5% trần lãi suất cho vay và giảm 0,75%/năm lãi suất nghiệp vụ thị trường mở. Đến nay, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. 
Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng giảm 0,2% - 0,5%/năm và lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm 0,5%/năm. 
Các tổ chức có thị phần lớn chủ động giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên, áp dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp thông qua nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2019. 
Về chính sách tỷ giá, dù chịu nhiều áp lực từ biến động thị trường quốc tế song Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh linh hoạt tỷ giá trung tâm, điều chỉnh tỷ giá mua /bán ngoại tệ bám sát diễn biến thị trường nhờ đó tỷ giá và thị trường diễn biến ổn định, thanh khoản dồi dào, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. 
Ngân hàng Nhà nước cũng đã mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung cho dự trữ ngoại hối Nhà nước. 
Về điều hành tín dụng, bà Hà Thu Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, tính đến cuối năm 2019, tín dụng tăng khoảng 13%so với cuối năm 2018. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích cực, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. 
Trong khi đó, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro được kiểm soát ở mức hợp lý.
Ước đến 31/12/2019, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 11% và chiếm khoảng 25% tổng dư nợ nền kinh tế; tín dụng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoản 16%; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 15%. 
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng về mức 1,89%
Về xử lý nợ xấu, ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 12/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ở mức 1,89% (hoàn thành mục tiêu 2%). 
Tính từ năm 2012 đến cuối tháng 12/2019, toàn hệ thống xử lý ước tính đã xử lý được 1.064 nghìn tỷ đồng nợ xấu. 
Lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 12/2019, ước tính toàn hệ thống đã xử lý được 305,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 (không bao gồm sử dụng dự phòng rủi ro và khoản bán nợ cho VAMC thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt). 
Tính trung bình, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 10,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức 4,9 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012 – 2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.
Định hướng và các giải pháp trọng tâm 2020
Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, trên cơ sở các mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ và dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong và ngoài nước năm 2020, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng  phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân dưới 4%; ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.
Cụ thể, điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản hợp lý để hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ; điều hành công cụ dự trữ bắt buộc đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, tăng dự trữ ngoại hối khi điều kiện và bối cảnh phù hợp.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ và có lộ trình phù hợp giảm dần cho vay bằng ngoại tệ.
Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg; Nghiên cứu đề xuất định hướng, giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2025; phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.
Trong hoạt động thanh toán, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó chú trọng đến sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, nhất là đối với ngân hàng số, thanh toán số; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư; tiếp tục nghiên cứu, triển khai phát triển thanh toán tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với triển khai Chiến lược Quốc gia về tài chính toàn diện tại Việt Nam; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử; đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt, giáo dục tài chính; tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ thanh toán...

TRẦN THÚY