BizLIVE - Tại TP.HCM, trong tổng số dư nợ 2,6 triệu tỷ đồng thì dư nợ cho vay bất động sản xấp xỉ 350.000 tỷ đồng...
Cho vay bất động sản tại TP.HCM đang ở mức độ nào?
Nhu cầu vốn tại TP.HCM được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới do hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi (Ảnh minh họa).

Theo dữ liệu của Cục thống kê TP.HCM về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP tháng 4 và 4 tháng đầu năm cho thấy, lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP có dấu hiệu tăng nhẹ đã tác động đến nguồn vốn huy động.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 4/2021, tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP đạt hơn 2.915 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.545 nghìn tỷ đồng, chiếm 53% tổng vốn huy động, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 17,8% so với cùng kỳ.

Vốn huy động của khối ngân hàng nhà nước đạt hơn 833 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng vốn huy động, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Vốn huy động của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt hơn 536 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng vốn huy động, giảm 1,8% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng phân theo loại tiền, trong đó vốn huy động bằng VND đạt hơn 2.582 nghìn tỷ đồng, chiếm 88,6% tổng vốn huy động, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 16,5% so với cùng kỳ 2020; vốn huy động bằng ngoại tệ đạt hơn 332 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng vốn huy động, giảm 4,6% so tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP tính đến 1/4/2021 đạt hơn 2.595 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nhu cầu vốn được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới do hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi.

Trong đó, dư nợ tín dụng của khối ngân hàng cổ phần đạt hơn 1.410 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,3% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nhà nước đạt hơn 768 nghìn tỷ, chiếm 29,6% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt hơn 416 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng phân theo loại tiền, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND đạt hơn 2.418 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,2% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt hơn 176 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,8%, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng phân theo thời hạn cho vay, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt hơn 1.203 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng dư nợ tín dụng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020. Dư nợ trung hạn, dài hạn đạt hơn 1.391 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng dư nợ, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, trong tổng số dư nợ 2,6 triệu tỷ đồng thì dư nợ cho vay bất động sản xấp xỉ 350.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,5% tổng dư nợ. Vị này đánh giá tỷ lệ này là hợp lý, an toàn cho hoạt động của ngân hàng lẫn thị trường bất động sản.

Ông Minh cũng thông tin thêm, trong tổng dư nợ là 2,6 triệu tỷ đồng, có 72% dành cho sản xuất kinh doanh, 13,5% cho bất động sản và còn lại cho tiêu dùng.

Đề cập tới thách thức với các nhà băng, lãnh đạo NHNN cho rằng, thống kê cho thấy, trong tổng huy động vốn tại TP là 2,9 triệu tỷ đồng thì có 86% huy động vốn ngắn hạn, khoảng 12% là huy động trung dài hạn. Trong khi đó, tỷ lệ cho vay trung dài hạn là 54%, 46% là cho vay ngắn hạn.

“Có thể thấy áp lực thanh khoản cho các ngân hàng là lớn. Nếu các ngân hàng không tính toán kỹ lưỡng là mất cân đối về huy động và cho vay”, ông Nguyễn Hoàng Minh đánh giá.

HUYỀN TRÂM