BizLIVE - Việc Eximbank triệu tập họp ĐHĐCĐTN 2020 và công bố thông tin có đúng quy định?
Bị tố vi phạm quyền cổ đông, Eximbank nói gì?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa cung cấp một số thông tin liên quan đến nhân sự cao cấp và Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020 lần thứ 2 ngày 29/7/2020 của ngân hàng.
Cụ thể, ngân hàng cho biết, thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông có đề cập đến việc các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ngân hàng có những góc nhìn, quan điểm khác nhau. 
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, HĐQT Eximbank hiện nay vẫn đang hoạt động có hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. 
“Cho đến nay, ngân hàng đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các hoạt động hàng ngày”, thông cáo của Eximbank khẳng định.
Đối với thông tin “Eximbank có dấu hiệu vi phạm quyền cổ đông trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐTN 2020 và công bố thông tin” mà một số cơ quan báo chí phản ảnh, Eximbank khẳng định việc triệu tập họp ĐHĐCĐTN 2020 và công bố thông tin là theo đúng quy định. 
Liên quan đến việc đăng ký dự họp của cổ đông, Eximbank thông tin them, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 31 Điều lệ Eximbank, HĐQT Eximbank đã gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông Eximbank. 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp, việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. 
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank đã được Đại hội đồng cổ đông Eximbank thông qua, HĐQT quyết định cách thức đăng ký cụ thể, đảm bảo thuận lợi nhất cho các cổ đông và tuân thủ theo quy định của pháp luật trong việc đăng ký tham dự và thông báo đến các cổ đông khi thông báo triệu tập họp.
“Như vậy, với các quy định trên, việc HĐQT Eximbank thực hiện gửi Thông báo mời họp, ban hành mẫu Giấy ủy quyền và thông báo trước cho các cổ đông về các thủ tục đăng ký dự họp là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank”, thông cáo cho hay.
Eximbank cũng khẳng định, hiện ngân hàng đang hoạt động trong sự minh bạch cao.
“Mỗi cổ đông và các thành viên HĐQT có quyền nêu lên quan điểm, chính kiến của mình, nhưng HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ Ngân hàng phải cùng nhau hành động vì lợi ích chung của ngân hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào”, thông cáo của Eximbank viết.

TRẦN THÚY