BizLIVE - Trong 9 tháng đầu năm 2017, Agribank đã tăng trưởng tín dụng ở mức 12,1% so với cuối năm 2016 đưa mức tổng dư nợ của Agribank đạt 813.000 tỷ đồng.
Agribank tăng tín dụng 12% trong 9 tháng đầu năm 2017
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa có báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017.
Theo đó, tín dụng 9 tháng đầu năm 2017 của Agribank tăng khoảng 12,1% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,6%), đưa tổng dư nợ đạt 813.000 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 73,9% tổng dư nợ, cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 31,2%.
Huy động vốn 9 tháng đầu năm ước tăng 10,8% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%) và đạt trên 01 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 82%.
Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank có những chuyển biến tích cực, đạt 71% kế hoạch năm.
Agribank cũng nghiêm túc nhìn nhận tăng trưởng tín dụng chưa đạt như kỳ vọng. Cho vay doanh nghiệp vẫn thấp so với mục tiêu đề ra là 35%.
Thu hồi nợ sau xử lý còn thấp, một trong những nguyên nhân chính là việc thi hành án xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ một số khoản vay kéo dài, nhiều thủ tục phức tạp, thi hành chậm, dẫn đến hiện tượng khách hàng cố tình tạo ra tranh chấp tài sản đảm bảo, lợi dụng để trì hoãn thi hành án, chây ỳ việc trả nợ.

LAN ANH