BizLIVE - Sau đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng.
ACB lên kế hoạch trả cổ tức 30%
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
Tỷ lệ phát hành là 30%, tương đương với mỗi 10 cổ phiếu nắm giữ, cổ đông sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Với hơn 1,66 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến ACB sẽ phát hành thêm hơn 498,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương với tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là 4.988 tỷ đồng.
Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2020.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm2020 tổ chức hồi giữa tháng 6 vừa qua, cổ đông ACB đã thông qua kế hoạch tổng tài sản tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11,75%; kiểm soát nợ xấu dưới 2%; kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 7.636 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Cũng tại đại hội, cổ đông ACB đã thông qua kế hoạch chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của ngân hàng sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhằm tăng thanh khoản cho cổ phiếu, đồng thời, đón đầu chính sách chuyển thị trường cổ phiếu về sàn HoSE quản lý mà Chính phủ đã phê duyệt.

TRẦN THÚY