BizLIVE - Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng, lên mức 27.019 tỷ đồng.
ACB dự kiến chia cổ tức 25%, nâng vốn điều lệ lên hơn 27 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 6/4 tới, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
Theo tài liệu gửi cổ đông trước thềm đại hội, năm 2021, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 8.481, tăng 10,4%.
Ngân hàng cũng lên kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng 10%; quy mô tín dụng và tiền gửi khách hàng cùng tăng 9%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.
Cũng tại đại hội lần này, ACB sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020. Cụ thể, ngân hàng sẽ sẽ phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ thực hiện là 25%. 
Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng, lên mức 27.019 tỷ đồng.
Nguồn sử dụng để tăng vốn đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa chia tính đến thời điểm 31/12/2020. Việc tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được hoàn thành trong quý 3 năm nay.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB. Bên cạnh đó, một phần vốn thu được cũng sẽ được sử dụng để xây dựng văn phòng làm việc; cải tạo, sửa chữa, di dời trụ sở, đầu tư các dự án chiến lược 2019 - 2024 và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

LINH LINH