BizLIVE - Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng, lên mức 27.019 tỷ đồng.
ACB chốt ngày trả cổ tức 25%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – ACB vừa công bố kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới. 11/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 8.481, tăng 10,4%.
Ngân hàng cũng lên kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng 10%; quy mô tín dụng và tiền gửi khách hàng cùng tăng 9%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.
Cũng tại đại hội lần này, ACB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ thực hiện là 25%. 
Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng, lên mức 27.019 tỷ đồng.
Nguồn sử dụng để tăng vốn đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa chia tính đến thời điểm 31/12/2020.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB. Bên cạnh đó, một phần vốn thu được cũng sẽ được sử dụng để xây dựng văn phòng làm việc; cải tạo, sửa chữa, di dời trụ sở, đầu tư các dự án chiến lược 2019 - 2024 và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

TRẦN THÚY