BizLIVE - Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ABBank dự kiến đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 1.229 tỷ đồng thực hiện trong năm 2019. 
ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.358 tỷ đồng, chuẩn bị kế hoạch lên sàn
Ảnh minh họa.
Ngày 12/6 Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020.
Trong tài liệu gửi cổ đông trước thềm đại hội, HĐQT ABBank đặt kế hoạch tăng tổng tài sản lên gần 111 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2019; dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay khách hàng và trái phiếu) tăng 10,5% lên gần 70 nghìn tỷ; huy động vốn (gồm cả tiền gửi khách hàng và huy động từ tổ chức tài chính quốc tế) tăng 10,8% lên 86,7 nghìn tỷ.
Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng thu nhập gần 4.260 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2019; chi phí hoạt động kiểm soát ở mức chỉ tăng 8,9% lên 2.064 tỷ đồng. 
Chi phí hoạt động/thu nhập ròng (CIR) dự kiến giảm mạnh từ 52% xuống 48,5%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo thông tư 41 ở mức trên 8%.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 1.229 tỷ đồng thực hiện trong năm 2019. Tập trung xử lý nợ xấu, thu hồi tối thiểu 816 tỷ đồng nợ xấu/nợ có vấn đề thông qua thu hồi tiền mặt, thu tài sản, thu khác. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3% theo quy định của NHNN.
Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban lãnh đạo ABBank cho biết, sẽ tập trung nguồn lực để tăng doanh thu từ hoạt động bán lẻ; tăng tỷ trọng thu dịch vụ theo ngân hàng truyền thống như thẻ; bảo hiểm, bảo lãnh, chuyển tiền; xây dựng hệ thống trả lương theo năng suất lao động;…
Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, sẽ hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tập trung và niêm yết cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kết hợp tăng vốn điều lệ khi điều kiện thuận lợi.
Kết thúc năm 2019 ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế gần 967 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ thì lợi nhuận còn lại là 775 tỷ đồng. Ngoài ra ngân hàng cũng có gần 628 tỷ đồng lợi nhuận từ các năm trước để lại, nâng tổng mức lợi nhuận chưa phân phối lên 1.403 tỷ.
Dù vậy, HĐQT ABBank cho rằng, việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích lũy vốn, tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng các quy định của NHNN và nhu cầu phát triển ngân hàng những năm tới, nên đề xuất với cổ đông được giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại để tăng vốn trong thời gian tới .
Tại đại hội lần này, ABBank cũng sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 
Theo đó, cổ đông lớn của ABBank là Ngân hàng Malaysia Banking Berhad (Maybank) từ tháng 7/2018 đã thông báo về việc thay đổi người đại diện vốn góp của Maybank tại ABBank.
Cụ thể, ông Jason Lim Tsu Yang là Trưởng ban phát triển chiến lược và kinh doanh của Maybank thay thế bà Lim Siew Ming làm người đại diện 50% vốn góp của Maybank tại ABBank đồng thời ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
Trong thời gian qua, HĐQT ABBank hoạt động với 6 thành viên do hồ sơ của ông Jason Lim Tsu Yang (sinh năm 1983) cần hoàn tất theo quy định, đến nay được NHNN phê duyệt nên HĐQT trình cổ đông bầu ông vào HĐQT từ nay cho đến hết nhiệm kỳ.

TRẦN THÚY