BizLIVE - Tính đến hết ngày 30/6/2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 628 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm. 
ABBank báo lợi nhuận trước thuế 628 tỷ đồng nửa đầu năm
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II, đến hết ngày 30/6/2020, ABBank đạt 628 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tổng tài sản đạt 95.481 tỷ đồng. 
Các chỉ số kinh doanh khác tại ABBank vẫn ghi nhận sự ổn định trước những tác động tiêu cực từ dịch Covid 19. Theo đó, huy động từ khách hàng đạt 71.326 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 5% so với đầu năm chủ yếu do tất toán giấy tờ có giá; dư nợ tín dụng đạt 63.011 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2019 và xấp xỉ với đầu năm.
Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 25.553 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm và tăng 15% so với cùng kỳ 2019; dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 13.659 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm 2020 và ghi nhận mức tăng 24% so với cùng kỳ 2019.
Tỷ lệ nợ xấu của ABBank được kiểm soát ở mức 2,13% trên tổng dư nợ, tăng 0,41% so với cuối năm 2019. Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBank được giữ ổn định với ROE đạt 15,7%; ROA đạt 1,3%.

TRẦN THÚY