BizLIVE - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của SeABank có sự tăng trưởng tới 65,6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 75,1% kế hoạch lợi nhuận của năm.
9 tháng, lợi nhuận SeABank tăng hơn 65% do đâu?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố BCTC hợp nhất cho kỳ hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng tới 65,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 2.085 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm nhẹ 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận mảng dịch vụ không có nhiều biến động, đạt 289 tỷ đồng trong khi mảng kinh doanh ngoại hối lãi gần 49 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán giảm 15,6%, xuống 51,5 tỷ đồng trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi đột biến 156 tỷ đồng, gấp tới 6,9 lần con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, lãi thuần hoạt động khác cũng tăng tới 30,8 lần so với cùng kỳ, từ mức 18 tỷ đồng lên tới 548 tỷ đồng. 
Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đầu năm của ngân hàng ở mức 3.184 tỷ đồng, tăng tới 19,4% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 12,3% so với cùng kỳ, lên 1.587 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại được điều chỉnh giảm 18,4% xuống còn gần 466 tỷ đồng.
Nhờ đó, lợi nhuận 9 tháng đầu năm của SeABank có sự tăng trưởng tới 65,6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 75,1% kế hoạch lợi nhuận của năm (1.506 tỷ đồng).
Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của SeABank đạt 167,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với hồi đầu năm. Dù vậy, dư nợ cho vay khách hàng lại giảm nhẹ 0,8%, xuống còn 97,87 nghìn tỷ đồng. 
Huy động tiền gửi khách hàng tăng 7,1% lên 102,5 nghìn tỷ đồng. 
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/9, ngân hàng đang có tổng cộng 2.184 tỷ đồng nợ xấu, giảm 4,2% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm còn 2,23% so với mức 2,31% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY