08:45, 23/07/2018

YTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

YTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YTC của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 09/08/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/08/2018, tại các địa chỉ sau:
+ Phòng dịch vụ khách hàng – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM. Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028-38 218 885 số máy lẻ 120 hoặc 028-38 218 889.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Phòng dịch vụ khách hàng – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tầng 10, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024-39 352 722 số máy lẻ 153 hoặc 163.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ