10:07, 21/10/2019

VTV: Báo cáo tài chính quý 3/2019

VTV: Báo cáo tài chính quý 3/2019

Tài liệu đính kèm
  000000008830111_BCTC_Q3_2019_da_ky.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.5

-2.9 (-34.52%)
Giá tham chiếu8.4
Giá mở cửa8.4
Giá cao nhất8.4
Giá thấp nhất8.4
Giá đóng cửa8.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.8%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)31,199,825
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)171.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,004.0
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,071.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.40

0.00 (0.00%)

00
16/01

8.40

0.00 (0.00%)

00
15/01

8.40

0.90 (9.68%)

9007,560
14/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.30

0.20 (2.11%)

499,7004,304,910
06/01

9.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

16/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không...

28/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/07...

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Tùng chức vụ...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn...

20/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng, Kế toán trưởng...

20/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01...

30/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Trịnh Công Giang chức vụ...

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

08/03/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

12/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 02...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu...

25/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc bán tàu...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

08/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07...

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố ông Mai Thống Nhất, Phó Giám đốc,...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

19/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về...

15/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức năm...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng chức vụ...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng...

04/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

16/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

16/12/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

10/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11...

10/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11...

16/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng chức...

03/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

03/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cố tức bằng cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu, phó giám...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai...

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố niêm yết thêm cổ phiếu: - Số cổ phiếu niêm yết...

12/05/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

09/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng...

10/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

22/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo công tác quản lý năm 2014, nhiệm vụ...

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

25/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố trả cổ tức đợt 2/2013 (200 đồng/cổ phiếu) và đợt 1/2014 (300 đồng/cổ phiếu...

08/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

01/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng phụ...

23/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu chức vụ...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

08/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố bổ nhiệm ông Cái Hồng Thu chức...

04/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 Tải...

28/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian...

26/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng...

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

21/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố nghị quyết HĐQTTải file dữ liệu gốc

01/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

- Chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP vicem vật tư vận tải xi măng tại Phả Lại- Giải thể trung...

07/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần  VICEM Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

26/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

26/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

20/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTV: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

12/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTV: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012 - Tỷ...

10/04/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

VTV: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: 30/03/2012 - Ngày tổ chức...

10/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

03/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

31/10/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VTV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011 Tỷ lệ phân bổ quyền:...

28/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011 Tỷ...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

16/06/2011

Thay đổi Tên/Ticker

CTCP Vật tư Vận tải Xi măng công bố thay đổi tên Công ty như sau: Thay đổi tên Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

27/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 1. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch...

27/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTV: Nghị quyết 2011Link download

22/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

20/12/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

04/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

04/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

17/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTV - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). -Thời gian thực hiện: 17/09/2010...

16/08/2010

Phát hành cổ phiếu

VTV - 18/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Số lượng phát hành: 4.600.000 cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 55:23 (cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu sẽ được 55 quyền mua...

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

06/07/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

28/06/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

CTCP Vật tư Vận tải Xi năm thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ...

26/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Huỷ, do huỷ DS CĐ chốt ngày 15/3/2010 vì chưa hoàn tất việc niêm yết 4,5 triệu cổ...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

03/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam