09:51, 07/03/2017

VTC: 15/03 GDKHQ trả cổ tức 8% bằng tiền, dự họp ĐHĐCĐ 2017

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 4 năm 2017

          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau trong thư mời

          - Nội dung họp: Thông báo chi tiết trong thư mời họp

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:

          - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

(trong đó 6% cổ tức năm 2010, 2% cổ tức năm 2016)

          - Thời gian thực hiện: 03/04/2017

          - Địa điểm thực hiện: 

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 03/04/2017. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

10.4

0.3 (2.97%)
Giá tham chiếu10.1
Giá mở cửa10.1
Giá cao nhất10.1
Giá thấp nhất10.1
Giá đóng cửa10.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại36.92%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,529,143
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)47.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,822.5
P/E5.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,262.9
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

10.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

10.10

0.00 (0.00%)

28,000282,800
14/01

10.10

0.90 (9.78%)

14,200135,670
13/01

9.20

0.80 (9.52%)

4,40038,760
10/01

8.40

0.70 (9.09%)

1,0008,220
09/01

7.70

0.40 (5.48%)

3,00022,890
08/01

7.30

0.60 (8.96%)

14,700105,870
07/01

6.70

0.60 (9.84%)

5,10034,170
06/01

6.10

0.10 (1.67%)

1,2797,458

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC (VTC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03...

10/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC (VTC) công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Mua chức vụ Phó TGĐ từ...

05/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

05/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

07/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị...

27/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Bằng, Phó TGĐ, chức vụ Thành viên...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

03/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC trả cổ tức năm 2010 và 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 16...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

03/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

12/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ 600.000...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

09/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC không được phép giao dịch cổ phiếu quỹ từ ngày 09...

07/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

07/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

28/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016Thời gian họp:...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

04/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 04...

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

24/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/11/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

04/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

03/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ).

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 công ty mẹ

15/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Kiều Giang thay thế bà Trần...

09/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm: - Ông Nguyễn Thiện Lợi chức vụ trưởng BKS từ ngày 9/6...

02/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến chức vụ chủ tịch HĐQT từ...

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp: 8:00AM ngày 24/04...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính 2014 (công ty mẹ)

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Bằng chức vụ phó TGĐ từ ngày...

01/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến thay thế ông Trần Viết...

13/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

05/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Lợi chức vụ trưởng BKS.Tải...

26/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTC: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

25/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC công bố 2 thành viên BKS từ nhiệm.Tải file gốc

17/02/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

26/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2013 3. Lý do và mục đích...

21/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

25/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

18/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

VTC: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 6%/CPTải file dữ...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2012 3. Lý do và mục...

27/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

22/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

15/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Huyền thôi...

10/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC thông báo thay đổi ban lãnh đạo Người được ủy quyền là “Người công bố thông tin” trước đây: Bà...

23/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị quyết định miễn...

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTC: Nghị quyết 2011Link download

15/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC (VTC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2011 ...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

22/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

07/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

10/08/2010

Niêm yết thêm

Căn cứ Công văn số 127/CV-VTC/2010 ngày 03/8/2010 của CTCP Viễn thông VTC (MCK: VTC) về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung:- Loại chứng khoán...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

05/07/2010

Phát hành cổ phiếu

Viễn Thông VTC (mã VTC) Thông báo phát hành cổ phiếu:Hình thức phát hành: Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếuTỷ lệ...

25/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

28/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 28/04/2010Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ,...

19/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

báo cáo tài chính năm 2009

08/06/2009

Niêm yết Trở lại

Ngày 08/06/2009, cổ phiếu CTCP Viễn thông VTC chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau: -    Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Viễn thông VTC -    Loại chứng khoán...

08/06/2009

Niêm yết Trở lại

Công ty CP Viễn Thông VTC (mã CK: VTC) công bố thông tin về việc chính thức niêm yết cổ phiếu trên...

02/06/2009

Tạm dừng Niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu VTC như sau: Tổ chức niêm yết: Công ty CP Viễn Thông VTC Địa chỉ trụ sở chính:...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

03/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức niêm yết:   Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC Mã chứng khoán:  VTC Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá:    10.000 đ (mười nghìn đồng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam