02:53, 02/03/2017

VTB: Sau kiểm toán, LNST hợp nhất tăng trên 300 triệu đồng

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình giải trình số liệu BCTC sau kiểm toán như sau:

Cụ thể, giải trình điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất

Giải trình điều chỉnh Báo cáo riêng đã kiểm toán 2016 :

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình gửi Quý cơ quan giải trình số liệu BCTC sau kiểm toán năm 2016 như sau:

1/.Ghi nhận giảm khoản mục ngắn hạn, tăng khoản mục hàng mua đang đi đường 1.081.426.121 đồng với khoản nộp thuế nhập khẩu lô hàng linh kiện đang trên tàu (giá CIF).

2/. Điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán, giảm chi phí bán hàng đối với khoản chi phí khấu hao Nhà máy phục vụ sản xuất (TSHH: 3.487.218.074 đồng; TSVH: 607.725.432 đồng).

3/. Điều chỉnh tăng chi phí trả trước dài hạn, tăng phải trả người bán ngắn hạn đối với khoản chi phí quyền tác giả là : 362.975.200 đồng.

4/. Điều chỉnh tăng nguyên vật liệu, tăng phải trả người bán đối với lô hàng linh kiện nhập khẩu là : 11.222.160.000 đồng (giá CIF)

5/. Điều chỉnh giảm giá trị dự phòng vào công ty con là : 434.988.846 đồng, đồng thời giảm chi phí tài chính tương đương.

6/. Điều chỉnh tăng thuế TNDN phải nộp do xác định lại thu nhập chịu thuế số tiền là : 117.411.918 đồng.

Chỉ tiêu

31/12/2016 (trước điều chỉnh)

31/12/2016 (sau điều chỉnh)

Chênh lệch

Hàng tồn kho

91.817.931.475

104.121.517.595

12.303.586.120

Chi phí trả trước ngắn hạn

2.321.405.173

1.239.979.052

(1.081.426.121)

Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

5.675.134.764

5.240.145.918

(434.988.846)

Chi phí trả trước dài hạn

12.141.895.763

12.504.870.963

362.975.200

Phải trả người bán ngắn hạn

431.280.709.085

442.865.844.285

11.585.135.200

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3.167.315.282

3.284.727.200

117.411.918

 

Điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu

31/12/2016 (trước điều chỉnh)

31/12/2016 (sau điều chỉnh)

Chênh lệch

Giá vốn hàng bán

689.104.622.963

693.199.566.469

4.094.943.506

Chi phí tài chính

1.362.840.008

927.851.162

(434.988.846)

Chi phí bán hàng

31.424.480.852

27.329.537.346

(4.094.943.506)

Chi phí thuế TNDN hiện hành

3.357.657.582

3.475.069.500

117.411.918

Lợi nhuận sau thuế TNDN

15.557.972.889

15.875.549.817

317.576.928

Ngoài ra, VTB có giải trình điều chỉnh báo cáo tại 02 công ty là JS VTB và Công ty cổ phần CNTT VTB

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.75

-3.85 (-28.31%)
Giá tham chiếu13.6
Giá mở cửa14.0
Giá cao nhất14.4
Giá thấp nhất13.35
Giá đóng cửa13.6
Khối lượng1,470
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,804,520
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)105.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,533.1
P/E6.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)18,850.1
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

13.60

0.40 (2.85%)

1,47019,990
16/01

14.00

0.00 (0.00%)

4,54060,470
16/01

14.00

0.00 (0.00%)

4,54060,470
15/01

14.00

0.80 (5.40%)

83012,560
14/01

14.80

0.20 (1.36%)

72010,120
13/01

14.60

0.60 (4.28%)

2703,910
10/01

14.00

0.00 (0.00%)

5,62079,000
09/01

14.00

0.30 (2.09%)

4306,050
08/01

14.30

1.05 (6.84%)

4406,340
07/01

15.35

1.15 (6.96%)

74011,370
06/01

16.50

0.65 (4.10%)

7200

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2018 Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2018 Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2018Địa điểm thực hiện: CTCP Viettronics Tân Bình – số 248A Nơ Trang Long Phường 12, Quận Bình...

08/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm...

09/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm...

27/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh của công ty,...

28/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài...

27/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2017 Ngày đăng ký cuối...

21/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 và chia tiền...

11/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

11/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2017 Ngày đăng ký cuối...

10/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD tháng 1/2017- Chương trình, nội...

15/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố miễn nhiệm ông Vũ Hoàng Chương chức vụ Phó TGĐ từ...

11/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố bổ nhiệm ông Văn Viết Tuấn, Phó TGĐ, chức vụ Thành...

09/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố ông Vũ Hoàng Chương từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

09/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD năm 2016- Dự kiến kế hoạch SXKD năm...

16/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc giao TGĐ ký hợp đồng hợp...

10/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2016 Ngày đăng ký cuối...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

20/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Hợp đồng hợp tác...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

07/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng...

03/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo SXKD 5 tháng đầu năm 2016- Báo cáo thực hiện Nghị...

09/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Thời gian thực hiện: 8h30 ngày...

07/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố miễn nhiệm ông Trang Văn Hưng chức vụ Phó TGĐ từ...

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Hợp tác kinh doanh với Công ty Thương Mại...

25/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 2 tháng đầu năm và...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2015 Ngày đăng...

04/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015 Thời gian thực hiện: 08h ngày 04/04/2015 Địa điểm họp...

04/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình chi cổ tức còn lại năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/06/2014Ngày đăng ký...

20/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2013...

05/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

05/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện: 08 giờ ngày 05/04...

01/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình chi tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014Ngày đăng ký cuối...

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

25/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

19/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 28/06/2013 Lý do...

18/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

17/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

21/02/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VTB: Giao dịch cổ phiếu quỹ Tải file dữ liệu gốc

05/02/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2013 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2013 Lý do...

22/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

10/01/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VTB: Giao dịch cổ phiếu quỹTải file dữ liệu gốc

03/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

28/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

05/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

05/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

05/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

05/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

25/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

10/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTB: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu...

23/02/2012

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo thay đổi tên/mã giao dịch. Tải file dữ liệu gốc

21/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

18/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

13/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

23/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 20, 21/04/2011 thì người bán không được hưởng quyền). - Ngày đăng ký...

19/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (VTB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2011...

18/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTB - 28/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (6%)Linkdownload

29/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VTB - Thông báo kết quả mua lại 130.000 cổ phiếu quỹLinkdownload

09/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

VTB - Thông báo đăng ký mua lại 130.000 cổ phiếu quỹ - Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện Tử Tân Bình - Mã chứng khoán: VTB - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chínhnăm 2009

26/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 14:00PM ngày 26/03/2010Địa điểm: White Palace Convention Center (Công ty...

11/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

02/03/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 27/02/2009, CTCP Điện tử Tân Bình đã có công văn số 16/09/VTB-CV về việc bổ nhiệm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam