02:26, 03/03/2015

VNG - Thay đổi giấy ĐKKD lần thứ 12

CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG) công bố thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 12 như sau:

Chi tiết trong file đính kèm tại đây.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ