10:21, 24/10/2019

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại công ty con

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại công ty con

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại công ty con như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191024_20191024--VNG--NQHDQT-ve-viec-tang-VDL-cty-con.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ