10:22, 24/10/2019

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191024_20191024--VNG--NQHDQT-ve-viec-the-chap-ts-dam-bao-khoan-vay.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ