06:46, 23/07/2018

VMS: Nghị quyết HĐQT

VMS: Nghị quyết HĐQT
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

6.2

-1.9 (-23.46%)
Giá tham chiếu8.1
Giá mở cửa8.1
Giá cao nhất8.1
Giá thấp nhất8.1
Giá đóng cửa8.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.14%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,999,998
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)55.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)645.1
P/E9.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,394.0
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
14/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
10/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
08/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
07/01

8.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

8.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

06/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc cử ông Lê Quang Trung là người đại diện phần vốn góp của...

16/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải (VMS) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Liên danh Công ty Cổ phần...

15/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ TGĐ và ông Lê Quang Trung chức vụ Chủ tịch...

15/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2017Thời gian tổ chức...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

06/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Hải chức vụ Phó TGĐ...

02/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giảm số vốn...

08/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 08...

06/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

04/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH KPMG...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

18/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2016Ngày đăng ký cuối...

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016Ngày đăng ký...

30/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

04/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2016Ngày...

08/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

20/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 20/11/2015:- Ông...

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc nhượng bán nguyên trạng Ụ...

04/11/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

20/10/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 20...

20/10/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải chính thức niêm yết trên HNX: Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.000.000 cổ...

08/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2015...

24/03/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015...

19/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015Nội...

25/09/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam