02:30, 23/12/2019

VIC: Quyết định của HĐQT về việc giải thể công ty con - Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro

VIC: Quyết định của HĐQT về việc giải thể công ty con - Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần công bố Quyết định của HĐQT về việc giải thể công ty con - Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ VinPro như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191223_20191220--VIC--CBTT_giai-the-Cong-ty-VinPro.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ