09:23, 21/03/2019

VDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

VDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc – khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Giám đốc Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ;
+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

3.6

-4.4 (-55.0%)
Giá tham chiếu8.0
Giá mở cửa8.0
Giá cao nhất8.0
Giá thấp nhất8.0
Giá đóng cửa8.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,100,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)18.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

8.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

8.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành