01:31, 23/03/2016

VCBF thua lỗ, nhưng các quỹ quản lý lãi lớn

Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ghi nhận 19,6 tỷ đồng doanh thu, lỗ 15,4 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 6,3 tỷ đồng).

Với kết quả này, kết thúc năm 2015, VCBF lỗ lũy kế 14,3 tỷ đồng. Được coi là “ông lớn” trong ngành quỹ kể từ khi Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (FTI), có trụ sở chính tại Mỹ, trở thành cổ đông nước ngoài vào năm 2008, nhưng VCBF liên tục kinh doanh thua lỗ. FTI đang nắm giữ 49% vốn tại VCBF.

Tuy nhiên, hai quỹ mở mà VCBF đang quản lý là Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF) và Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF-BCF) có kết quả hoạt động khả quan. Tại ngày 15/3, VCBF-TBF có giá trị tài sản ròng (NAV) 13.637 đồng/CCQ, đạt tỷ suất lợi nhuận 4,4% kể từ đầu năm và 36,4% kể từ 15/3/2015 cũng như kể từ khi thành lập cuối năm 2013. Tương tự, tại ngày 15/3, VCBF-BCF có NAV 12.407 đồng/CCQ, đạt tỷ suất lợi nhuận 4,2% kể từ đầu năm và 25,2% kể từ 15/3/2015 (24,1% kể từ khi thành lập tháng 8/2014).

 
TIN SÀN, SỞ
 • 03:31, 23/08/2017

  VCBF: 6 tháng lãi hơn 3,9 tỷ đồng

  DTCK - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố thể hiện kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.
 • 02:10, 16/01/2017

  Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

  DTCK - Theo Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của Công ty là Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đều đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2016.
 • 04:13, 11/01/2017

  Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao trong năm 2016

  TBNH - Cả hai quỹ mở của Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) - Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.
 • 10:22, 19/04/2016

  Quỹ thuộc VCBF đạt lợi nhuận trên 23% so với mức tham chiếu

  Nhịp cầu đầu tư - Qũy Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập.
 • 01:31, 23/03/2016

  VCBF thua lỗ, nhưng các quỹ quản lý lãi lớn

  Đầu tư chứng khoán - Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ghi nhận 19,6 tỷ đồng doanh thu, lỗ 15,4 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 6,3 tỷ đồng).
1

Doanh nghiệp cùng ngành