03:31, 23/08/2017

VCBF: 6 tháng lãi hơn 3,9 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố thể hiện kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, VCBF đạt 17,5 tỷ đồng doanh thu, 3,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (cùng kỳ năm trước chỉ lãi 282,2 triệu đồng).

Tuy mức lãi trong 6 tháng đầu năm nay không cao, nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu tăng 30%. Trong đó, doanh thu từ mảng quản lý các danh mục đầu tư và hoạt động quản lý quỹ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước cũng giúp lợi nhuận của VCBF tăng.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ
 • 03:31, 23/08/2017

  VCBF: 6 tháng lãi hơn 3,9 tỷ đồng

  DTCK - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố thể hiện kết quả kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.
 • 02:10, 16/01/2017

  Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

  DTCK - Theo Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của Công ty là Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đều đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2016.
 • 04:13, 11/01/2017

  Các quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao trong năm 2016

  TBNH - Cả hai quỹ mở của Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) - Quỹ Đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.
 • 10:22, 19/04/2016

  Quỹ thuộc VCBF đạt lợi nhuận trên 23% so với mức tham chiếu

  Nhịp cầu đầu tư - Qũy Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập.
 • 01:31, 23/03/2016

  VCBF thua lỗ, nhưng các quỹ quản lý lãi lớn

  Đầu tư chứng khoán - Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ghi nhận 19,6 tỷ đồng doanh thu, lỗ 15,4 tỷ đồng (năm 2014 lỗ 6,3 tỷ đồng).
1

Doanh nghiệp cùng ngành