04:17, 05/04/2016

V11 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CTCP Xây dựng số 11 (V11) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản suất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 0,0% (không phần trăm) doanh thu.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế:  -9.717.376.946 đồng.

+ Lợi nhuận để lại năm sau: -9.717.376.946 đồng.

+ Chia cổ tức cho các cổ đông: 0,0 đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2016.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu bổ sung ông Lê Doanh Yên (Kỹ sư chế tạo máy, sinh năm 1959, chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xuất xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX) vào thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 với số phiếu bầu 5.755.482 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99.65% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

Vẩn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.3

0.1 (50.0%)
Giá tham chiếu0.2
Giá mở cửa0.2
Giá cao nhất0.2
Giá thấp nhất0.2
Giá đóng cửa0.2
Khối lượng58,400
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.7%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,399,889
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-1,151.2
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)2,119.8
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.20

0.10 (33.33%)

58,40011,680
16/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.30

0.10 (50.00%)

10030
09/01

0.20

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.20

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018 Ngày...

11/12/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11) công bố ông Lê Việt Bằng từ nhiệm chức vụ Thành viên...

06/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11) công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9...

07/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

07/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

12/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Hiếu...

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD Q1/2016 và...

30/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Đính chính Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

30/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

30/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016Ngày đăng...

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Hãng...

03/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

13/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

07/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015Ngày giao dịch không...

04/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

12/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

05/06/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

14/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2014Ngày giao dịch không...

07/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

24/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn chức vụ kế toán trưởng...

16/01/2013

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 Thông báo Chuyển sàn giao dịch từ sàn hnx sang sàn Upcom Thời gian dừng...

17/08/2012

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 Thông báo dừng giao dịchThời gian dừng giao dịch: 17/08/2012.Lý...

29/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2012 3. Lý...

28/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

20/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

V11: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

30/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

V11: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2011 Tỷ lệ...

01/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

12/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

12/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

11/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

29/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

29/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

23/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

23/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download

14/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

30/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

V11: Nghị quyết 2011Link download

21/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2011 Tỷ lệ phân bổ...

09/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

26/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

04/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

28/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

14/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

V11 - 11/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2009 (14%) và năm 2010 (8%) - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2009: 14% (01 cổ phần được nhận 1.400 đồng) - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2010:...

18/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông...

11/11/2010

Phát hành cổ phiếu

V11 - 11/11: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5.000.000 cổ phần - Tỷ lệ thực hiện: 1:1...

07/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

05/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

29/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

22/05/2009

Thay đổi BLĐ

Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được thông báo số 605/2009/V11-TCHC ngày 21/5/2009 về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo: ...

22/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

21/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

20/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 145/TB-TTLK ngày 18/02/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Xây dựng số 11 (MCK: V11) như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng:  02/03/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3...

05/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

27/02/2009

Sự kiện khác

Thông báo của CTCP Xây dựng số 11 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. CTCP Xây dựng số 11 xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới (đăng ký thay đổi lần thứ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam