09:29, 01/12/2017

Techcombank tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

Techcombank cho biết, nguồn vốn 3.000 tỷ đồng này đã đưa vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ cuối năm 2010 nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể với kết quả hoạt động kinh doanh 2017 của ngân hàng.

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010.

Theo đó, tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa là 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện tăng vốn dự kiến trong tháng 12/2017.

Techcombank cho biết, nguồn vốn 3.000 tỷ đồng này đã đưa vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ cuối năm 2010 nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể với kết quả hoạt động kinh doanh 2017 của ngân hàng (chuyển sang tăng vốn cấp 1).

Theo đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 của Techcombank là 4.016 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm trước.

Mới đây, Techcombank cũng vừa tiến hành chào bán thành công 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về 2.100 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 233,5 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với đầu năm.

Không giống với phần lớn các ngân hàng khác, cả tín dụng cũng như huy động tiền gửi của Techcombank trong kỳ đều có xu hướng giảm.

Cụ thể, cho vay khách hàng ở mức hơn 135,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,94% so với đầu năm trong khi tiền gửi khách hàng cũng giảm 4,11%, xuống còn 166,3 nghìn tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 4.840 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Theo NDH
TIN SÀN, SỞ