08:36, 30/01/2019

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt bán trái phiếu doanh nghiệp cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt bán trái phiếu doanh nghiệp cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt bán trái phiếu doanh nghiệp cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190130_20190130--TCB--NQ-HDQT-vv-ban-trai-phieu-cho-Quy-dau-tu-trai-phieu-Techcom.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ