08:58, 12/08/2019

TCB: Giải trình nguyên nhân LNST BCTC HN quý 2/2019 thay đổi so với quý 2/2018

TCB: Giải trình nguyên nhân LNST BCTC HN quý 2/2019 thay đổi so với quý 2/2018

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giải trình nguyên nhân LNST BCTC HN quý 2/2019 thay đổi so với quý 2/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190812_20190812--TCB--Giai-trinh-nguyen-nhan-LNST-Q2.2019-bien-dong-tren-10.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ