10:21, 04/12/2019

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch cho vay với Công ty TNHH KIDO - Nhà Bè

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch cho vay với Công ty TNHH KIDO - Nhà Bè

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch cho vay với Công ty TNHH KIDO - Nhà Bè như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191204_20191204--TAC--NQ-HDQT-101-Thuc-hien-giao-dich-cho-vay-voi-KIDONHABE.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ