09:48, 08/07/2019

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190708_20190708--TAC--NQ-HDQT-80-chot-ngay-DKCC-chi-tra-co-tuc-nam-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ