10:52, 14/08/2019

TAC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

TAC: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190814_20190814--TAC--GT-chenh-lech-loi-nhuan-6-thang-dau-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ